« terug naar vorige pagina

Praktijkinformatie

Praktijktijden

De praktijk is geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Er is spreekuur volgens afspraak voor de huisartsen, de praktijkverpleegkundigen en de assistentes.

Voor de huisartsen zijn er afspraken van 10 of 20 minuten. Vaak is 10 minuten voldoende. Heeft u meerdere vragen of meer tijd nodig? Maak dan een dubbele afspraak (2 x 10 minuten).

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch overleg

Voor korte vragen, uitleg en de uitslag van onderzoeken kunt u een telefonisch overleg aanvragen.

U kunt hiervoor ’s morgens bellen. De assistente noteert uw telefoonnummer en uw huisarts belt u tussen 12.00 en 13.00 uur terug (door drukte eventueel later op de dag of soms de volgende dag!).

In bepaalde gevallen mogen de assistentes de uitslagen rechtstreeks aan u doorgeven. De assistente kan u aanbieden dat zij u op een rustiger tijdstip terugbelt.

Computer

Uw gegevens worden door uw huisarts bijgehouden op een computer.

In Zwolle en omgeving zijn huisartsen, apotheek en politheek Isala aangesloten op een zelfde huisartsinformatiesysteem. Het grote voordeel van dit systeem is dat wijzigingen in real time bij alle drie de partijen in het systeem verwerkt worden. Daarnaast vind een koppeling plaats met het huisartsinformatiesysteem. 

Alleen de huisartsen, praktijkassistentes en verpleegkundigen van de Turfmarkt hebben toegang tot al uw gegevens. Dit is nodig om ons werk op een verantwoorde manier te doen. De dienstdoende huisarts op de Huisartsenpost kan, indien nodig, uw medische gegevens inzien (zie hiervoor www.vzvz.nl).